SignaSuite Validar certificat

Per a poder fer ús d'un certificat digital (per signar, per accedir a un portal...) aquest ha de ser vàlid. Un certificat pot tenir els següents estats de validesa: vàlid, caducat, suspès, revocat. Trobareu més informació aquí.

El Signasuite pot comprobar l'estat de validesa del certificats classificats que trobareu aquí.

Es permet la validació de certificats des de:

  • Fitxer: Part pública del certificat en un fitxer .cer codificat en base64.
  • Magatzem certificats: També es permet validar els certificats instal·lats al magatzem del SO mitjançant la càrrega d'un Applet. Un cop correctament*** carregat es mostraran al llistat inferior.
Selecció del certificat
Des de fitxer Magatzem navegador