SignaSuite Eina de signatura

Seleccioni el fitxer a signar. Si vol signar tots els documents d'una carpeta, marqui la casella corresponent. Recordeu que la grandària màxima del fitxer o conjunt de fitxers a enviar no ha de ser superior a 7 MB.

Aquest sistema està configurat per signar documents en format PDF. Si vol canviar el format, seleccioni "Opcions avançades".

El procés de signatura es realitza a través de l'opció de signatura basada en certificats digitals de VALid.

Mostra les opcions avançades

Paràmetres

On desitjeu visualitzar la vostra signatura dins dels PDFs?

Esquerra Centre Dreta

* Si el document PDF conté camps de signatura buits la selecció anterior no es tindrà en compte, i es demanarà que seleccioneu el camp on es realitzarà la signatura.