SignaSuite Validar certificat

Per poder fer ús d'un certificat digital (per signar, accedir a un portal...), aquest ha de ser vàlid. Un certificat pot tenir els següents estats de validesa: vàlid, caducat, suspès o revocat. Trobareu més informació aquí.

El Signasuite pot comprobar l'estat de validesa del certificats classificats que trobareu aquí.

Es permet la validació de certificats des de:

  • Fitxer: part pública del certificat en un fitxer .cer codificat en base64.
  • Magatzem certificats: també es permet validar els certificats instal·lats al magatzem del SO mitjançant la càrrega d'un Applet. Un cop correctament carregat es mostraran al llistat inferior.
Selecció del certificat
Des de fitxer Magatzem navegador