SignaSuite Validar seu electrònica

Durant la validació de la seu electrònica es comprova el següent:

  • La cadena de certificats retornada per el servidor conté el certificat de servidor final, les CA intermitges i la CA root.
  • El certificat que protegeix el domini sol·licitat és vàlid al Validador.
  • El domini sol·licitat i el domini que securitza el certificat de servidor es corresponen.

Si alguna d'aquestes comprovacions no es realitza correctament no es donarà la validació per correcte.

Seu electrònica